ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Αναλφαβητισμός χαρακτηρίζεται η παντελής ή σε μεγάλο βαθμό άγνοια γραφής και ανάγνωσης. Δηλαδή, ένα αναλφάβητο άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε ανάγκες και δυσκολίες της κοινωνίας, στην ένταξη-ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στην κατανόηση των πολλών και διαφορετικών πτυχών της πραγματικότητας. Έτσι, σύμφωνα με την UNESCO: <<Αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες>>.

 

Αφήστε μια απάντηση