Παρουσίαση προγράμματος Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”, καλέσαμε στο σχολείο τους γονείς μας. Τους ενημερώσαμε για τις μεθοδολογίες στις οποίες επιμορφωθήκαμε και αξιοποιήσαμε στη τάξη τα δύο αυτά χρόνια και τους παρουσιάσαμε βίντεο με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν.

COLLAGE