Παιχνιδομερίδα 2023-2024 στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”

Η Παιχνιδοποιημένη εφημερίδα, ή αλλιώς όπως ονομάστηκε “Παχνιδομερίδα” που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”, συνεχίστηκε και τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του έργου. Ακολουθεί το 6ο &  7ο τεύχος της και μια έκτακτη 8η έκδοση με αφορμή τη τελική εκδήλωση παρουσίασης του έργου. 

Μπορείτε να τα δείτε στη συνέχεια.

Τεύχος 6ο

https://www.canva.com/design/DAF2-QZHvfE/rA6d4MddsQ9WQUbAhwtVQQ/view?utm_content=DAF2-QZHvfE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

Τεύχος 7οΛήψη αρχείου

Τεύχος 8οΛήψη αρχείου