Τεύχος 5ο Παιχνιδομερίδας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”

Κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος της Παιχνιδομερίδας, της διαδικτυακής εφημερίδας που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Gamified Introduction to Gamification”.

Σε αυτό το τεύχος θα δείτε τι καταφέραμε κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος.Λήψη αρχείου