Ολοκλήρωση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ολοκληρώθηκαν και οι 4 Θεματικοί Άξονες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Α΄ Θεματικός Άξονας

Όλοι ένας Κόσμος

Β΄ Θεματικός Άξονας

Κάθε Αλλαγή μια Φωτεινή Αρχή

Γ΄ Θεματικός Άξονας

1,2,3 Ανακύκλωσε Τώρα

Δ΄ Θεματικός Άξονας

Τα Ρομπότ στην υπηρεσία της Ανακύκλωσης