Παρουσίαση Α΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2022-2023

Στο πλαίσιο του Α΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη) επιλέξαμε να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα «Όλοι ένας κόσμος». Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στην Υποθεματική : ” Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα ” και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όλοι ένας κόσμος», βασίστηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τα δικαιώματα των παιδιών” από την πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και συνδυάστηκε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βιβλία σε ρόδες”. 

Στοχευόμενες δεξιότητες αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

  • Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
  • Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Επίλυση συγκρούσεων) 
  • Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση
  • Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα