Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+KA210: «GIG (Gamificated Introduction to Gamification»

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο έργο Erasmus+KA210 – Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας με τίτλο: GIG-Gamificated Introduction to Gamification (2021- 2-EL01-KA210-SCH-000050330) 

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 – 20:00 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας WebEx .

Ακολουθεί σχετικό Δελτίο ΤύπουΛήψη αρχείου