Παρουσίαση Β΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο του Β΄ Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Φροντίζω το Περιβάλλον) επιλέξαμε να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα  «Το Παράπονο των Ζώων». Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στην Υποθεματική :  “Οικολογική Συνείδηση – Κλιματική Αλλαγή” και υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2021- Ιανουάριος 2022.

Είναι δομημένο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στόχο 15 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αφορά τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων κι έχει σκοπό τα παιδιά :

  • να γνωρίσουν τα ζώα που απειλούνται υπό εξαφάνιση
  • να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία του κάθε έμβιου όντος για την ισορροπία της ζωής στον πλανήτη μας
  • να ενημερωθούν για τα ζώα που κινδυνεύουν να αφανιστούν στην πατρίδα μας καθώς και από ποιες αιτίες
  • να μάθουν τρόπους για την προστασία των ζώων
  • να αναγνωρίσουν τη σημασία ανάληψης άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και
  • να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια των οικολογικών οργανώσεων και των άλλων φορέων.

Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με επιπλέον δραστηριότητες. Προσπαθήσαμε να το συνδυάσουμε με έναν αγαπημένο ήρωα των παιδιών, τον Κιλόμπο από το παραμύθι “Ο Κιλόμπο και ο κύριος Ιατρογυμναστής” της Δάφνης Βλουμίδη εκδ. Μεταίχμιο. Αξιοποιήθηκε μια γαντόκουκλα ελέφαντας για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα οδηγεί σε δράση. Αναφορικά με τις δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κριτική σκέψη
Επικοινωνία
Συνεργασία
Δημιουργικότητα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ
Aυτομέριμνα
Υπευθυνότητα
Ενσυναίσθηση
Πρωτοβουλία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ
Κατασκευές
Στρατηγική Σκέψη
Επίλυση Προβλήματος

Ακολουθεί μια διαδραστική παρουσίαση του προγράμματος. Πατώντας σε κάθε σύμβολο μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν.