1η Ετικέτα Ποιότητας!!

 

Ετικέτα Ποιότητας για το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό έργο ” Coding with a Colour Monster, Sharing our Emotions”, που υλοποιήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος στο Νηπιαγωγείο μας. Για το έργο αυτό συνεργαστήκαμε με σχολεία από την Ελλάδα, τη  Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια!!

Ένα σχόλιο στο “1η Ετικέτα Ποιότητας!!

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.