ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το τέλος της προσχολικής εκπαίδευσης σηματοδοτεί για το παιδί, την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή του εξέλιξη, που όμως προαπαιτεί την κατάκτηση δεξιοτήτων που αφορούν  όλους τους τομείς ανάπτυξης.
Στην ηλικία των 6 ετών ένα παιδί πρέπει να είναι «έτοιμο» να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της Α΄ Δημοτικού, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη επαρκούς ανάπτυξης , τόσο των γνωστικών όσο και των σωματικών/κινητικών, ψυχοκοινωνικών αλλά και των δεξιοτήτων που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή. Κάποια παιδιά αν και βρίσκονται σε αυτή την ηλικία και τυπικά θα μπορούσαν να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στον ρόλο του μαθητή. Το ηλικιακό επίπεδο, δεν σημαίνει απαραιτήτως και σχολική ετοιμότητα.

Ο πλήρης οδηγός ενημέρωσης από το 2ο    ΚΕΣΥ Πειραιά  στον παρακάτω σύνδεσμο     Αναπτυξιακά ορόσημα