ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Η δανειστική βιβλιοθήκη μας συνεχίζεται! Πρώτα τα παιδιά ζωγράφισαν αυτό που τους άρεσε από τα βιβλία που είχαν ήδη δανειστεί!Λήψη αρχείου

Στη συνέχεια με τη βοήθεια του padlet της Ειρήνης Ματθαιάκη συνεχίζουμε ηλεκτρονικά τη δανειστική βιβλιοθήκη μας:

Μετάβαση στο padlet.com