Μαζί μπορούμε…

Το σχολείο μας δεν έχει πολλά

Έχει όμως παιδιά που αξίζουν περισσότερα!

Έχει εκπαιδευτικούς με όραμα, διάθεση και αγάπη!

Έχει γονείς πρόθυμους να συμπορευτούν και να υποστηρίξουν τη συλλογική διαδικασία.

Το πάρτι γνωριμίας που έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2021 ήταν απόδειξη ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!

20231021 181224 20231021 181241 20231021 181254 20231021 181304 20231021 181336 20231021 181342 20231021 181349

Η ανάγκη της συνεργατικής σχέσης γονέων και σχολείου γίνεται επιτακτικότερη λόγω της πολυπλοκότητας των διαπροσωπικών σχέσεων που καλούνται τα σημερινά παιδιά να διαχειριστούν. Το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον.

Ευχαριστούμε για την άνευ όρων αποδοχή και προσφορά όλων!