ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2022 23 3

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν μέχρι 27 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 27η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019. Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα (θα σας δοθεί μια αίτηση μόνο για να δηλώσετε αν ενδιαφέρεστε για το ολοήμερο τμήμα ή το διευρυμένο ολοήμερο και την πρωινή ζώνη).

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Για την εγγραφή του πρώτη εγγραφή στο σχολείο μας οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με του κωδικούς Taxisnet
  2. Επιλέγεται το νπιαγωγείο που ανήκειτε βάσει της διεύθυνσης κατοικίας
  3. Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία email και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
  4. Συμπληρώνετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.
  5. Για περισσότερες οδηγίες δείτε εδώ:

https://blogs.sch.gr/9niprethymn/files/2023/02/ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΓΙΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ.pdf

Αφού γίνει η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα επικοινωνήσετε με το σχολείο στο τηλέφωνο 2831022381 και ώρες 12:10 με 13:30 για να κλείσετε ένα ραντεβού ώστε να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο)
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο)
γ) Φωτοτυπία από το Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται

δ) Αποδεικτικό κατοικίας

ε)Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση παιδιού με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Θα την βρείτε εδώ:

 https://blogs.sch.gr/9niprethymn/files/2023/02/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf

Τα όρια του νηπιαγωγείου μας είναι εδώ:Λήψη αρχείου