Επιστροφή στο σχολείο με νέο πρωτόκολλο COVID-19

Από την Τρίτη 3 Μαΐου δεν θα είναι απαραίτητη η διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο. Διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού κ.λπ.

Viber 2022 05 02 00 09 23 902 1