Σχολική Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2021

Την Τετάρτη, 27/10/21, το κάθε τμήμα του σχολείου θα κάνει γιορτή για την 28η Οκτωβρίου.

Τα παιδιά θα προσέλθουν 8:15 και θα σχολάσουν στις 10:00.

Το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει.