Συναισθήματα – Τμήμα 3

Την βδομάδα αυτή γνωρίσαμε τα συναισθήματα και μάθαμε να τα εκφράζουμε λεκτικά, με εκφράσεις του προσώπου μας και με τις ζωγραφιές μας.