Η ιστορία του Ιησού από τη Ναζαρέτ – Δρώμενο 5

Η Σύλληψη 

Μετά το φιλί του Ιούδα ο Ιησούς αποκρίθηκε λέγοντας “Με ένα φιλί προδίδεις το δάσκαλό σου;” Οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Ιησού ενώ οι μαθητές Του διασκορπίστηκαν τρομαγμένοι.

Γεσθημανη7 Γεσθημανη5

 

Σύλληψη Σύλληψη1