Η ιστορία του Ιησού από τη Ναζαρέτ – Δρώμενο 3

Ο Μυστικός Δείπνος

Ο Μυστικός Δείπνος σύμφωνα με την Χριστιανική πίστη, διεξήχθη ανάμεσα στον Ιησού και τους Δώδεκα Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ μια μέρα πριν τη Σταύρωση του. Σήμερα, η μέρα αυτή ονομάζεται Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός έπλυνε στους μαθητές του τα πόδια και τους κοινώνησε το Σώμα και το Αίμα του. Πήρε το ψωμί στα χέρια Του και είπε “Λάβετε, φάγατε, αυτό είναι το σώμα μου”. Το ίδιο έκανε και με το κρασί. Είπε “Πιείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου”.

ΜΔ1 ΜΔ2 ΜΔ3

 

 

 

 

 

 

ΜΔ4 ΜΔ5

 

 

 

 

 

ΜΔ7

ΜΔ6