Ανακοίνωση : Εγγραφές 2023 – 2024

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι νέες εγγραφές που έγιναν στο σχολείο μας έχουν γίνει αποδεκτές. Επίσης, όλες οι μετεγγραφές από το σχολείο μας προς άλλα σχολεία έχουν γίνει αποδεκτές.