ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!!!!!!!

Αγαπητοί γονείς σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης που αφορούσε τις εγγραφές στο νηπιαγωγείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό!!!!

Μετά τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αίτησης και την αποδοχή της, οι γονείς-κηδεμόνες, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Νηπιαγωγείο μέχρι τις 30/05/2020, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Το βιβλιάριο εμβολίων των παιδιών και φωτοτυπία αυτού.
  2. Το ΑΔΥΜ (μπορεί να προσκομιστεί μέχρι τις 21-06-2020)
  3. Βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων ΜΟΝΟ για τους μαθητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  4. Τη Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, εφόσον φοιτεί σε αυτή άλλο τέκνο.
  5. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αφήστε μια απάντηση