Οι κανόνες της τάξης μας

Με αρκετή καθυστέρηση σας παρουσιάζουμε κάποιες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη μας στις αρχές Οκτώβρη.

Όπως κάθε χρόνο μετά την προσαρμογή των πρώτων ημερών οργανώσαμε μαζί με τα παιδιά το συμβόλαιο με τους κανόνες της τάξης μας. Αρχικά όλοι μαζί προτείναμε τους κανόνες. Στη συνέχεια την επόμενη ημέρα τα παιδιά δουλεύοντας σε ζευγάρια ζωγράφισαν τις

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Το συμβόλαιο των κανόνων της τάξης μας

Λίγες ημέρες μετά το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς τα παιδιά συζήτησαν, πρότειναν και αποφάσισαν τους κανόνες της τάξης τους και στη συνέχεια τους ζωγράφισαν. Έτσι δημιούργησαν τα θεμέλια της -με σεβασμό- συνύπαρξης με τους άλλους.

 

Το συμβόλαιο με τους κανόνες της τάξης μας

 Το συμβόλαιο με τους κανόνες της τάξης μας οργανώθηκε μαζί με τα παιδιά ακόμη από το μήνα Σεπτέμβριο. Τώρα μόλις όμως βρήκαμε την ευκαιρία να σας το παρουσιάσουμε. Οι κανόνες αποφασίστηκαν από τα παιδιά μετά από συζήτηση στην ολομέλεια. Την επόμενη ημέρα τα παιδιά τους εικονογράφησαν δουλεύοντας σε ζευγάρια, προσπαθώντας οι ζωγραφιές τους να είναι

 » Διαβάστε όλο το άρθρο