Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Λήψη αρχείου

Oριστικός πίνακας εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την παράγραφο Α5. της εγκυκλίου με αρ. Πρωτ.: Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-04-2017 του ΥΠΠΕΘ με θέμα   «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018» τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 αναρτώνται στα Νηπιαγωγεία:

α) ο οριστικός πίνακας των εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2017-18,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Ανακοίνωση εγγραφών στα Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2017-2018

Εγγραφές1

Τα έντυπα που παραλαμβάνονται από το νηπιαγωγείο ή μπορείτε να εκτυπώσετε από τις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις είναι:

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2017-18 

2. ΑΔΥΜ_Δελτίο_και_φύλλο_εξέτασης_2014

3.  » Διαβάστε όλο το άρθρο