Προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης για γονείς

 • Σχολές γονέων Θεσσαλονίκης 2014-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2014

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στην περιφέρεια Δυτικής Θεσσαλονίκης (Δήμοι: Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού- Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης- Συκεών, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου)

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

 • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
 • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
 • Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
 • Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
 • Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 • Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
 • Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
 • Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
 • Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
 • Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχουν συνολική διάρκεια:

Α) 50 ωρών (που κατανέμονται σε 16 συναντήσεις)

Β) 25 ωρών (που κατανέμονται σε 8 συναντήσεις)

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην:

Υπεύθυνη Σχολών Γονέων Δυτικής Θεσσαλονίκης: Συμεωνίδου Δήμητρα * Τηλ. 6936932002, email: sxolesgonewn.thes@gmail.com

Ώρες επικοινωνίας:

Πρωινές: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.00,

Απογευματινές: Δευτέρα και Πέμπτη 17.30-20.00

Φόρμα αίτησης

 

 • Σχολές γονέων Θεσσαλονίκης 2013-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Θεσσαλονίκης

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

 • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
 • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
 • Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
 • Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
 • Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 • Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
 • Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
 • Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
 • Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
 • Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων:

Συμεωνίδου Δήμητρα,  Τηλ. 6936932002   email: sxolesgonewn.thes@gmail.com

Φόρμα αίτησης-στατιστικών 

 

 • Σχολή γονέων Δυτικής Θεσσαλονίκης

(Σχετικά: Το υπ. αριθμό 36/ 6-3-2013 έγγραφο της Σχολικής Σύμβουλου Π.Α. της 60ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας)

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι:

Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. της 60ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας σε συνεργασία με την Υπεύθυνη των Σχολών Γονέων της Δυτικής Θεσσαλονίκης πρόκειται να οργανώσουν σειρά ενημερωτικών/βιωματικών σεμιναρίων προαιρετικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα: «Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας». Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την παράταση ενός  εξαμήνου που δόθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο  από το Ε.Κ.Τ. και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-’13, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του πρώην Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7,ΑΠ8,ΑΠ9». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και εξειδικεύοντας το πλαίσιο συνεργασίας, πρόκειται να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν τμήματα ως εξής:

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 Τα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 ή 9 συναντήσεις, 2ωρης ή 3ωρης διάρκειας (ανάλογα με την επιθυμία της ομάδας). Η επιλογή ημερών και ωρών είναι στη διάθεση των επιμορφούμενων (ακόμη και Σαββατοκύριακα). Οι συναντήσεις γίνονται συνήθως σε αίθουσες σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) αλλά μπορεί να γίνει αίτημα για χορήγηση αίθουσας και στον Δήμο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Για τη δημιουργία τμήματος πρέπει να συμμετέχουν 18 άτομα με γραπτή αίτηση  (αν υπάρξουν διαρροές στη συνέχεια, για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτείται συμμετοχή 10 ατόμων, τουλάχιστον). Ανάλογα με την προτίμηση των επιμορφούμενων, οι ομάδες/τμήματα συγκροτούνται από: α)νηπιαγωγούς μιας περιοχής, β)γονείς ενός νηπιαγωγείου ή συγκροτήματος νηπιαγωγείων, γ)νηπιαγωγούς και γονείς ενός νηπιαγωγείου (μικτή ομάδα).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΕΣ/-ΕΣ

Ψυχολόγοι, κατά προτίμηση με εμπειρία σε μικρές ηλικίες και επιμορφώσεις νηπιαγωγών.

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι  εκπαιδευμένοι/επιμορφωμένοι θα λάβουν Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Yλοποίησης στο τέλος του Προγράμματος και εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα 7/8 των επιμορφωτικών συναντήσεων.

 Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται, να το δηλώσουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα όσων δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο της Σχολικής Συμβούλου την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013.

 

 • Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗ) 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες, άνω των 18 ετών, να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή), απογευματινές ώρες (4:30μμ-8:30μμ).

Πρόκειται για ένα σχολείο μη τυπικής εκπαίδευσης, που σέβεται και ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν υπάρχουν διαγωνίσματα και εξετάσεις. Η μάθηση επιτυγχάνεται με βιωματικό τρόπο και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας μέσα σε ένα φιλικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτισμική- Αισθητική Αγωγή. Επίσης, γίνονται πολλά Διαθεματικά Εργαστήρια (Projects) καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους.

Επιπλέον, στο ΣΔΕ υπάρχουν Σύμβουλος Ψυχολόγος και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, οι οποίοι παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ψυχολογίας και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Οι εγγραφές για την σχολική χρονιά 2012-2013 γίνονται μέχρι 30/9 καθημερινά στο χώρο του ΣΔΕ από τις 5:ΟΟμμ-8:00μμ.

 Πληροφορίες: 2310- 672715 (5μμ-8μμ)

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο & 3ο Γυμνάσια Νεάπολης, Περιοχή Στρεμπενιώτη. Τηλέφωνο και φαξ: 2310- 672715

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *