Προτάσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Στη σελίδα αυτή θα παρουσιάζονται προτάσεις για συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμούς που προτείνονται από διάφορους φορείς.

Πατήστε πάνω στην εικόνα ή εδώ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κορονοϊό

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα ή εδώ για να δείτε λεπτομέρειες.