Οι διαφορετικοί τρόποι να πούμε «Γεια σου» στα τουρκικά

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο έργο eTwinning «The different way to say hello, thank you, please, and goodbye» τα παιδιά συνεχίζουν να μαθαίνουν με τη βοήθεια των μαθητών των σχολείων – εταίρων  διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους να πούμε «Γεια σου», «Ευχαριστώ – Παρακαλώ» και «Αντίο». Σειρά έχει η τουρκική γλώσσα.

Ταξιδέψαμε μέσω της εφαρμογής Google Earth και είδαμε την απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. 

Στη συνέχεια γνώρισαν κάποιες λέξεις και εκφράσεις χρωματίζοντας τα γράμματά τους.

Αφού πειραματίστηκαν με τη διατύπωση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι λέξεις και οι εκφάσεις αυτές προσπάθησαν να κινηματογραφίσουν σκηνές με αυτούς τους διάλογους. Ακολουθεί ένα μέρος αυτών των πειραματισμών.

Αφήστε μια απάντηση