Ανακοίνωση εγγραφών στα Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2017-2018

Εγγραφές1

Τα έντυπα που παραλαμβάνονται από το νηπιαγωγείο ή μπορείτε να εκτυπώσετε από τις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις είναι:

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2017-18 

2. ΑΔΥΜ_Δελτίο_και_φύλλο_εξέτασης_2014

3. Δήλωση 1599-1986 γονέα_στοιχεία πιστοποιητικού

Εγγραφές2

Σχολική περιφέρεια 9ου Νηπιαγωγείου Ελευθερίου - Κορδελιού

Δικαιολογητικά εγγραφών για τα φετινά προνήπια που το σχ. έτος 2017-2018 θα επαναφοιτήσουν ως νήπια:

Α. Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση

Β. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή

Γ. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του παιδιού

 

Η εγκύκλιος των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία  (Πατήστε επάνω)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) – Οδηγίες (Πατήστε επάνω)

Αφήστε μια απάντηση