Το καλοκαιρινό αλφαβητάρι μας

Οι συζητήσεις μας το τελευταίο χρονικό διάστημα για το νερό οδήγησαν τα παιδιά στην απόφαση να γνωρίσουν περισσότερο τη θάλασσα. Και επειδή η θάλασσα συνήθως συνδέεται με το καλοκαίρι κάποιο από τα παιδιά της τάξης πρότεινε να δημιουργήσουμε ένα καλοκαιρινό αλφαβητάρι. Ήρθε η ώρα να σας το παρουσιάσουμε.

Μία σκέψη στο“Το καλοκαιρινό αλφαβητάρι μας

Τα σχόλια είναι κλειστά.