Τα χέρια μας λένε την ώρα

Έφθασε ο καιρός να σας παρουσιάσουμε μια κατασκευή που χρειαστήκαμε πολλές ημέρες, για την ακρίβεια 3 μήνες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2013) για να την ολοκληρώσουμε. Τα παιδιά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εργάστηκαν σε ζευγάρια και βοήθησαν το ένα το άλλο.

Δείτε λοιπόν βήμα – βήμα πώς δημιουργήσαμε με τα χέρια μας, από ένα ρολόι ο καθένας μας. Η ιδέα για την κατασκευή είναι από τη δημοσίευση Hands up for telling time από την ιστοσελίδα http://www.learnnc.org/lp/pages/3673.

Τα παιδιά συμμετέχοντας στην κατασκευή αυτή:

 • Συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε ζευγάρια

 • Έγιναν οι δημιουργοί ενός εικαστικού έργου

 • Κατάλαβαν πώς λειτουργούν τα ρολόγια

 • Ανέπτυξαν τη λεπτή τους κινητικότητα κόβοντας, κολλώντας τις παλάμες τους, τυπώνοντας αριθμούς καθώς και κόβοντας τους δείκτες του ρολογιού

 • Μέτρησαν από το 1- 5 (δάχτυλα ενός χεριού) αντιστοιχίζοντας κάθε αριθμό με ένα δάχτυλο

 • Εξοικειώθηκαν με τη χρήση του ρολογιού, μετρώντας τους αριθμούς σε πεντάδες (π.χ. 5-10-15 κλπ.)

 • Έγραψαν όπως μπορούσαν τους αριθμούς 1-5

 • Ανακάλυψαν τρόπους να σχεδιάζουν μόνα τους κύκλους

 • Πειραματίστηκαν με το χωρισμό ενός κύκλου σε τέσσερα ίσα μέρη με τη χρήση χάρακα

 • Συνειδητοποίησαν το πλήθος των αριθμών ενός ρολογιού (1-12) και τη διαδοχική σειρά τους τυπώνοντάς τους

 • Εμπέδωσαν τις έννοιες «απέναντι » (π.χ. το 12 είναι απέναντι από το 6 κλπ.)

 • Σύγκριναν το μέγεθος (πλάτος και ύψος) των δεικτών του ρολογιού

 • Ανέπτυξαν το λεξιλόγιο τους μαθαίνοντας τις ονομασίες των δεικτών του ρολογιού

 • Ήρθαν σε επαφή με τις μονάδες μέτρησης της ώρας

 • Σύγκριναν τη χρονική διάρκεια των λεπτών και των δευτερολέπτων

 • Εκφράστηκαν μέσα από την κίνηση ακολουθώντας το ρυθμό του τραγουδιού «Οι δείκτες του ρολογιού», συνειδητοποιώντας μέσω του ρυθμού αυτού τη διαφορά στην ταχύτητα κίνησης των δεικτών του ρολογιού (Το κείμενο του τραγουδιού μπορείτε να το βρείτε στο αντίστοιχο άρθρο με θέμα «Οι δείκτες του ρολογιού» στον ιστότοπο https://blogs.sch.gr/vpliatsika)

Τα στάδια ολοκλήρωσης της κατασκευής αυτής αποτελούν ένα παράδειγμα του τι εννοούμε λέγοντας ότι στο νηπιαγωγείο επιδιώκουμε να μη δίνεται η γνώση κατακερματισμένη στα παιδιά. Συγκεκριμένα μέσω των επιμέρους βημάτων δημιουργίας της κατασκευής δόθηκε έμφαση στη διασύνδεση και επικοινωνία των διδακτικών μαθησιακών αντικειμένων, ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να προσεγγίζουν τη γνώση ως ολότητα (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Α: Γενικό Μέρος, Π.Ι., 2011).

2 thoughts on “Τα χέρια μας λένε την ώρα

Αφήστε μια απάντηση