Χριστουγεννιάτικα δέντρα και μαθηματικά

Τις ημέρες αυτές και καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων τα παιδιά πρότειναν να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Η κατασκευή των δέντρων, όπως παρουσιάζονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά:

1)να έρθουν σε επαφή με το γεωμετρικό στερεό σχήμα κώνο χρωματίζοντας την επιφάνειά του,

2)να μάθουν να κόβουν πάνω σε κάθετες ευθείες γραμμές, ετοιμάζοντας τις λωρίδες – κλαδιά των δέντρων

3)να συγκρίνουν πόσες περισσότερες λωρίδες κόλλησαν στη βάση απ’ ό,τι στην κορυφή του δέντρου – κώνου

Η κατασκευή των δέντρων πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια αρκετών ημερών και γίνονταν σταδιακά κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες.

Καλές γιορτές!!!