Με αφορμή την Ημέρα της Γης

Με αφορμή την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου) διαβάστηκε στα παιδιά το παραμύθι “Η γη αρρώστησε” και ακολούθησε συζήτηση για την ηρωίδα του παραμυθιού, τα προβλήματά της και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν.

Την επόμενη ημέρα το παραμύθι παρουσιάστηκε μέσα από ανάλογες εικόνες στον υπολογιστή της τάξης, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ευκολότερα τα μηνύματά του.

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες παροτρύνθηκαν να παρουσιάσουν η καθεμία, όποια εικόνα του παραμυθιού ήθελαν με την τεχνική της “παγωμένης εικόνας“, ώστε να αναπτύξουν δυνατότητες και μηχανισμούς έκφρασης με κίνηση, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα τη θέση τους μέσα στην ομάδα.

Τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να δουλέψουν πάλι με τις ομάδες και να αποδώσουν την εικόνα που είχαν επιλέξει μέσα από τα εικαστικά. Τα παιδιά διάλεξαν μόνα τους τα υλικά, καθώς και την τεχνική που θα χρησιμοποιούσαν για τη δημιουργία των έργων τους. Ακολουθούν τα βήματα που ακολούθησαν καθώς και τα ολοκληρωμένα έργα τους.

1η εικόνα: “Μια γη χαρούμενη!” (Μαρία, Σοφία, Αλεξάνδρα, Νικολέτα, Ελένη Σωτηρία) -Μικτή τεχνική-

2η εικόνα: “Ο ήλιος” (Γιώργος, Απόστολος, Κλάντιο, Πέτρος) -Πλαστική με πλαστελίνη-

3η εικόνα: “Η γη και οι άρχοντες” (Κατερίνα, Δήμος, Άμπιας, Σταύρος) -Ζωγραφική με ξυλομπογιές και μαρκαδόρους-

4η εικόνα : “Η γη και οι γιατροί” (Παναγιώτα, Βασίλης, Χρυσούλα, Βασίλης) -Πλαστική με πλαστελίνη-

5η εικόνα: “Η γη, ο ήλιος, τα ψάρια που κολυμπάνε και η θάλασσα…Τα σπίτια, οι άνθρωποι και η γη… Η ήλιος και τα δέντρα… Η κοπέλα, τα παιδιά και το δέντρο” (Άννα Τ., Ξένια, Ελένη Γ., Μάρα) -Ζωγραφική με λαδοπαστέλ-

Από τα παιδιά του Α΄τμήματος