Οι στρατεύσιμοι της  κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999), είναι υποχρεωμένοι  να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 ( 02 Ιανουαρίου έως και  31 Μαρτίου ) στις κατά τόπους  Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ !