«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ»

Προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στο περιβάλλον…διαμορφώνοντας τη σχολική μας αυλή!!!