9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης

ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σεπ 201918

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΕΤΑΡΤΟ(4ο) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ Ε΄ΤΑΞΗ

Επειδή υπάρχουν ακόμα απορίες για το τι ισχύει για τη διδασκαλία της β΄ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν τα φετινά τμήματα στην Ε΄τάξη, παραθέτουμε την ισχύουσα εγκύκλιο με κάποιες αποσαφηνιστικές διευκρινίσεις-σχόλια. Εύκολα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα:

 

1.Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω (όπως το σχολείο μας) ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας τους μαθητές/τριες της Δ ́ τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ε ́ τάξη, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους (στάλθηκε στους γονείς/κηδεμόνες ενημερωτική επιστολή).

 

  1. Οι γονείς και οι κηδεμόνεςτων μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 7 Ιουνίου 2019 ( δόθηκαν και συλλέχτηκαν οι σχετικές δηλώσεις προτίμησης).
  2. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δύο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.
  3. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη(όπως το σχολείο μας) , οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ. (αυτή η προϋπόθεση δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε τέταρτο(4ο) τμήμα ξενόγλωσσο-όπως έπρεπε να γίνει αφού θα υπήρχαν 33(32 αφού ένας μαθητής αιτήθηκε μετεγγραφή) μαθητές/τριες σε ένα τμήμα, κάτι που απαγορεύεται ρητά).

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α ́ και β ́) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος (αυτό το κριτήριο ίσχυσε στην φετινή κατανομή στο σχολείο μας).

  1. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για το δικό μας σχολείο το μόνο που μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ήταν η παρουσία της εκπαιδευτικού Γαλλικής γλώσσας, κάτι για το οποίο ενημερώσαμε μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες).
  2. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων συμπληρώνουν και υποβάλλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 14 Ιουνίου 2019 Οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και τον αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 26 Ιουνίου 2019. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης (η τελική απόφαση είναι αυτή που γνωρίζουμε).

 

από κάτω από: Γενικού ενδιαφέροντος| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    

Τα σχόλια είναι κλειστά.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων