Εξοικονόμηση Ενέργειας στο σπίτι και το σχολείο – Τρίπτυχο Φυλλάδιο από το ΣΤ2

Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2 εργάστηκαν ομαδικά για την δημιουργία ενός τρίπτυχου φυλλαδίου με θέμα “Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και το σχολείο“. Χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα MS Word 2003 με την καθοδήγηση της κ. Μπαρμπαρή Δέσποινας, ενώ χρησιμοποίησαν γνώσεις και υλικό από μαθήματα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έγιναν στην τάξη με την κ. Βλαχούλη Φωτεινή.

 
εξώφυλλο τρίπτυχου φυλλαδίου ΣΤ2

Εξώφυλλο τρίπτυχου φυλλαδίου ΣΤ2

Εσωτερικό τρίπτυχου φυλλαδίου ΣΤ2

Εσωτερικό τρίπτυχου φυλλαδίου ΣΤ2