Στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών στη Δ΄ Τάξη, οι μαθητές σε συνεργασία με τη δασκάλα κ. Μπλούκα Βασιλική δημιούργησαν την παρακάτω εφημερίδα.