2ο Τεύχος Σχολικής Εφημερίδας

2ο Τεύχος Σχολικής Εφημερίδας

Τμήμα ΣΤ΄ 1

Δασκάλα κ. Ιωάννα Πλακίδα – Δασκάλα Πληροφορικής κ. Δέσποινα Μπαρμπαρή