Εργασία Ε1 για την Άλκη Ζέη

Εργασία Ε1 για την Άλκη Ζέη

Η παρακάτω εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. Χρησιμοποιώντας ως πηγή το Διαδίκτυο και κυρίως τον επίσημο ιστότοπο της συγγραφέως, δημιούργησαν μια παρουσίαση στο εργαλείο του MS PowerPoint 2003. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των μαθητών έγιναν από την δασκάλα Πληροφορικής κ.Μπαρμπαρή Δέσποινα.

Δείτε το στο slideshare.net