ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eTwinning Hello I am Charlie from London

Στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Δ’ τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου και στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές του Ε’2 τμήματος του 9ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Hello, I am Charlie from London”.
Συνεργαζόμαστε με σχολεία από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουκρανία, τη Λιθουανία,τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία.Διαβάσαμε το βιβλίο “Hello I am Charlie from London” των Stephane Husar και Yannick Robert.
Το βιβλίο περιγράφει τη ζωή του μαθητή Charlie από το Λονδίνο. Περιγράφει την πόλη του, την πατρίδα του, την οικογένειά του,την καθημερινότητά του,τα ενδιαφέροντά του, τη σχολική του ζωή ,το κατοικίδιό του,το αγαπημένο του φαγητό και τις διακοπές του.
Το βιβλίο λειτούργησε ως έμπνευση να δημιουργήσει και να εικονογραφήσει  κάθε μαθητής το δικό του βιβλίο.
Στη συνέχεια οι μαθητές πληκτρολόγησαν τα κείμενα στο μάθημα της Πληροφορικής με την κυρία Ιωάννα Γιώτα.Η κυρία Γιώτα δημιούργησε την ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων.
Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την επιλογή των δύο καλύτερων βιβλίων .Στο τέλος θα δημιουργηθεί κοινό ευρωπαικό βιβλίο με τους νικητές της ψηφοφορίας των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Οι μαθητές από τη Γαλλία ψήφισαν το δικό τους αγαπημένο βιβλίο .
1η θέση : Μάνος Ταγτιβερινίδης Δ’ ταξη, 12ο Δημοτικό Σχολείο
2η θέση : Ελένη Σκορδάρη Ε’2, 9ο Δημοτικό Σχολείο
3η θέση : Κωνσταντίνος Γκαντιάς ,Ε’2 9ο Δημοτικό Σχολείο
Οι δικοί μας μαθητές ψήφισαν με τη σειρά τους το δικό τους αγαπημένο ιταλικό βιβλίο
1η θέση : Cristian
2η θέση :Xhesika και Alessandro D.
3η θέση :Rachele
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για το καταπληκτικό αποτέλεσμα