Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα “Δημιουργώντας Ανθεκτικές Κοινωνίες: Το παράδειγμα της Κοζάνης”

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα “Δημιουργώντας Ανθεκτικές Κοινωνίες: Το παράδειγμα της Κοζάνης” οι μαθητές των Δ, Ε & ΣΤ τάξεων παρακολούθησαν παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της καθώς και πως μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί. Την παρουσίαση έκανε tο Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE).

IMG 20240312 124515 resized 20240313 110638852 IMG 20240312 124542 resized 20240313 110638457 2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση