Τίτλοι Προόδου 2022-23

Την Πέμπτη 15-6-2023 ,στις 9:00π.μ. θα χορηγηθούν οι Έλεγχοι, οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, στις αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας.

Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση