Για το τρέχον σχολικό έτος 2013-14 το σχολείο είναι στελεχωμένο με τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

 

Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα

Όνομα εκπαιδευτικού

Ώρες συνεργασίας με τους γονείς

Α1

Καργιώτου Όλγα

Πρώτη Πέμπτη του μήνα, ώρα 13:25-14:00

Α2

Τάγαρη Παναγιώτα

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 14:30

Α3

Τσάνου Αφροδίτη

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 14:30

Β1

Χέρα Βιργινία

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 12:35-13:15

Β2

Φίλιου Ιωάννα

Πρώτη Πέμπτη του μήνα, ώρα 12:30-14:00

Β3

Μουρέλλα Σωτηρία

Πρώτη Τρίτη του μήνα, ώρα 12:25

Γ1

Παπαδοπούλου Μαρία

Πρώτη Δευτέρα του μήνα,    ώρα 12:00-14:00

 

Γ2

Λεμπέσης Ελευθέριος

Πρώτη Τετάρτη του μήνα,    ώρα 13:25

 

Γ3

Καραμάνη Βασιλική

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 12:25:13:20

Δ1

Γιαννουράκου Ελένη

Πρώτη Τετάρτη του μήνα, ώρα 10:00-11:30

Δ2

Ζαΐμης Αναστάσιος

Πρώτη Τρίτη του μήνα, ώρα 14:00-14:30

Δ3

Οικονόμου Ασπασία

Πρώτη Τετάρτη του μήνα, ώρα 11:45-12:25

 

Ε1

Πρέντος Κων/νος

Πρώτη Πέμπτη του μήνα, ώρα 11:30-13:15

 

Ε2

Γαλανοπούλου Ελένη

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 10:0-12:00

ΣΤ1

Κόρμπη Ιωάννα

Πρώτη Τρίτη του μήνα, ώρα 12:40

ΣΤ2

Μπαλανίκα Αφροδίτη

Πρώτη Παρασκευή του μήνα, ώρα 08:20

Αγγλικά

Αντάρα Κορνηλία

(Α2, Β1, Γ2, Δ3, Ε1, ΣΤ1)

Κελαϊδή Μαρία

(Α1, Β2, Γ3, Δ2, Ε2, ΣΤ2)

Κατσιαβάρα Αλεξάνδρα

(Α3, Β3, Γ1, Δ1)

Κάθε Τετάρτη,

ώρα 10:45-11:30

 Κάθε Τετάρτη, ώρα 09:00-11:00

 

Κάθε Πέμπτη,

ώρα 11:45-12:25

 

Γαλλικά

Πουλή-Κασφίκη Ιωάννα

Κάθε Δευτέρα, ώρα 12:00-12:25

Γερμανικά

Ντρουμπογιάννη Χρυσούλα

Κάθε Δευτέρα, ώρα 11:45-12:35

 

Φυσική Αγωγή

Λαμπαούνας Αναστάσιος

(Β1, Γ1, Γ2, Δ3, ΣΤ1, ΣΤ2)

Κοκοβέ Στυλιανή

(Α1, Α2, Α3, Γ3, Δ1, Δ2, Ε1)

Μπαζιάνου Χρύσα

(Β2, Β3, Γ3, Ε2)

Κάθε Παρασκευή, ώρα 10:00-10:30

Κάθε Δευτέρα,

ώρα 08:55-9:40

 

Κάθε Πέμπτη, ώρα 13:25-14:00

Εικαστικά

Ηλιάκης Ιωάννης

Κάθε Παρασκευή,

ώρα 10:45-11:30

Μουσική

Λάλου Μαρία

Κάθε Πέμπτη,

ώρα 10:45-11:30

Θεατρική Αγωγή

Χριστόπουλος Βασίλης

Κάθε Παρασκευή,

ώρα 11:45-12:25

ΤΠΕ

Χαλατσά Κων/να

(Α1, Α2, Α3, Γ1, Γ2, Γ3, Δ1, Δ2, Δ3, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2)

Κολοβού  Μαρία

(Β1, Β2, Β3)

 

Κάθε Παρασκευή,

ώρα 12:25-13:15

Κάθε Τρίτη,

ώρα 11:45-12:25

Τμήμα Ένταξης

Κωτούλα Δήμητρα

Κάθε Δευτέρα,

ώρα 12:30-14:00

Ολοήμερο Τμήμα

Σακκούλη Γεωργία

(Γ1, Γ2, Γ3 Ευέλικτη Ζώνη)

 Κάθε Τετάρτη, ώρα 12:30-13:15

Διευθύντρια

Βαστάκη Μαρία

(Β2, Β3 Ευέλικτη Ζώνη)

Κάθε Πέμπτη,

ώρα 10:00-12:00

 

Για κάθε επείγουσα περίσταση επικοινωνίας παρακαλούμε να έρθετε σε τηλεφωνική επαφή με το σχολείο στο 2106140681, ώστε να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα της συνάντησης.

Οι παραπάνω ώρες συνεργασίας με τους γονείς ενδέχεται να αλλάξουν, αν υπάρξει αλλαγή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.