Άρθρα με καρτέλα "σχολικός τροχονόμος"

Πρόσληψη εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2016-17

sholikos_trohonomos_gilekoΚατόπιν της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής  την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016, η οποία αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου, την Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής Π.Ε. του Δ. Αμαρουσίου και τον Πρόεδρο του Συλ. Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, αποφασίστηκε ομόφωνα η κάλυψη της θέσης της σχολικής τροχονόμου από την κ. Σπηλιοπούλου Μαργαρίτα, η οποία κάλυπτε την ίδια θέση και τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη.

Καλή αρχή κ. Μαργαρίτα!

Ετικέτες:

Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2016-17

sxolikos_troxonomos_aftodioikisiΑπό τη Δευτέρα 5-09-2016 και έως την Τετάρτη 7-09-2016,  όποιος/α επιθυμεί,  μπορεί να καταθέτει αίτηση για την κάλυψη της θέσης του σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2016-17 στη Διεύθυνση του σχολείου.

Για να δείτε τη σχετική Προκήρυξη, την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα πατήστε εδώ.

Ετικέτες:

Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2015-16

σχολ. τροχ. βΓια τρίτη συνεχή χρονιά προκηρύσσεται θέση σχολικού τροχονόμου στο σχολείο μας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Μαρούσι, 07/09/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
12/ΘΕΣΙΟ 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,

σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, δηλαδή από 11-09-2015 μέχρι 15-06-2016.
2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
Από τις 7:50 μέχρι τις 8:20 το πρωί.
• Από τις 13:50 μέχρι τις 14:15.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 09-09-2015, στις 13:30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση του Σχολείου:
1. Αίτηση (σχετικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν από τη Δ/νση του σχολείου)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη

Ετικέτες:

Προκήρυξη θέσης εθελοντή τροχονόμου

sxolikos_troxonomos_aftodioikisi

Λόγω της παραίτησης της σχολικής τροχονόμου κ. Κορέλλα Σοφίας για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε δεκτή από τη Διευθύντρια του σχολείου, προκηρύσσεται εκ νέου η πλήρωση της θέσης εθελοντή τροχονόμου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Ευχαριστούμε την κ. Κορέλλα Σοφία για την άριστη συνεργασία που είχαμε τον ενάμιση χρόνο που κατείχε τη θέση της σχολικής τροχονόμου και της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά.

Ετικέτες:

Προκήρυξη θέσης Σχολικού τροχονόμου

11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                    Μαρούσι, 03/09/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ B΄ ΑΘΗΝΑΣ

             Δ/ΝΣΗ  ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

12/ΘΕΣΙΟ 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η  διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,

σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, δηλαδή από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου.

2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:

·         Από τις 7.50 μέχρι τις 8.20 το πρωί

·         Από τις 13.50 μέχρι τις 14.15.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.

5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:

1.    Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη

 

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση