σχ. δραστ. 15-16Πέραν των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται επαρκώς από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, την αγωγή υγείας, τον πολιτισμό κ.λπ. με σκοπό την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών μας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (βλ. σχετ. άρθρο 1 του Ν. 1566/1986 για το σκοπό της Α/βάθμιας Εκπ/σης).

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα σχέδια σχολικών δραστηριοτήτων:

• «Από τις σπηλαιογραφίες στα e-books και από τη σβούρα στο minecraft», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χαλατσά Κ. ΠΕ19-20, Τμήμα: Ε1 και Ε2
• «Κλικ με όριο κίνδυνοι στο περιθώριο», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χαλατσά Κ. ΠΕ19-20, Τμήμα: ΣΤ1 και ΣΤ2 Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: