Στις 30-11-2015 και 1-12-2015 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας παρουσιάσεις από συνεργάτες της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο: «Αλλάζοντας συμπεριφορές. Σχολεία για ανακύκλωση». Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

Ετικέτες: