Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές θα προσέλθουν στο Σχολείο ως εξής : Γ`,Δ΄,Ε` και ΣΤ`από 08:05 έως 08:15 και οι μαθητές Α` και Β` τάξεων από 08:15 έως 08:25 για την καλύτερη διαχείρηση της εισόδου .

Ο λόγος της αλλαγής αυτής είναι οδηγίες που λάβαμε  μετά τις 14:45 της Παρασκευής . Οι μαθητές θα αποχωρήσουν όπως έχετε ήδη ενημερωθεί στις 11:30 μετά τον Αγιασμό με ευθύνη των γονέων τους .