Σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ.: Φ52/60314/Δ1/16-4-2019, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο δίδεται από το σχολείο) με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή του Σχολείου έως 7 Ιουνίου 2019.