Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 δεν θα γίνουν μαθήματα (Απόφαση με Αρ. Πρ.: Φ.12.1/2299/28-3-2018 της Β΄ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθήνας) λόγω της Τακτικής Γενικής συνέλευσης του Συλλόγου των εκπαιδευτικών.