1562351Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) είναι από το 1992 η 3η Δεκεμβρίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η σημαντική αυτή ημέρα, συνδέεται με την 3η Δεκεμβρίου του 1982 με την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τα ΑμεΑ.

Πρόκειται για ημέρα δράσης υπέρ των ατόμων με αναπηρία από τη συντονισμένη δράση κυβερνήσεων, οργανισμών και κοινωνικών κρατών προκειμένου να ενημερώσουν επαρκώς τόσο για τα δικαιώματα όσο και για τις δυνατότητες των ΑμεΑ.

Στόχος των παραπάνω κοινωνικών δράσεων είναι από τη μια η κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία επιδιώκοντας την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή και από την άλλη ένα σχέδιο δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών, την αποκατάσταση και την πρόληψη των αναπηριών.

Παγκοσμίως, τα ΑμεΑ φτάνουν το 1 δις βάσει στοιχείων του ΟΗΕ το 2014 με το 80% να ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου,  για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.