Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016 στις 18.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ομιλία της κ. Καραβόλτσου Αθηνάς με θέμα «Διαχείριση θυμού και συγκρούσεων των παιδιών: τι μπορούν  να κάνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.»

Σκοπός μας  είναι να συνεχιστούν τέτοιου είδους δράσεις , οι οποίες βοηθούν γονείς και εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και  αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων,  τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και στον χώρο του σπιτιού,  που παρουσιάζονται καθημερινά.