9877Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο δε θα λειτουργήσει, λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Φ.12.1/8671/5-10-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Β΄Αθήνας.